Historie VKB

Geschiedenis van de Vereniging van KLM Boordwerktuigkundigen

Op verzoek van het bestuur heeft Jan Hagens een historisch overzicht van de VKB geschreven. Een boeiend stuk over ruim 75 jaar van opkomst tot overtolligheid van de boordwerktuigkundige bij de KLM.
Het volledige stuk kunt u bereiken door in te loggen en naar het tabblad "Links" te gaan, om u nieuwsgierig te maken leest u hier enkele highlights.

De geschiedenis begint in 1929 met de “boordmecano”, de meevliegende technicus. Van een vereniging was nog geen sprake, pas in 1938 wist Piet Dunk de weerstand van KLM directeur Plesman te overwinnen en vond op 14 juni van dat jaar de oprichtingsvergadering plaats.
Met de komst van de Lockheed Constellation kreeg de BWK een eigen station in de cockpit en erkenning als volledig bemanningslid.
Onder het motto “alles dat vliegt hoort bij de vliegdienst” werd in 1948 het corps ingelijfd bij de vliegdienst.
Onderhandelingen met de KLM over arbeidsvoorwaarden vonden toen nog niet rechtstreeks plaats maar liepen via de grote vakbonden. Pas op 10 juli 1959 werd de VKB met 450 leden als categorale organisatie erkend.
Met de komst van de DC 8 brak een nieuw tijdperk aan van snellere vliegtuigen. Hiermee ontstond ook de dreiging van overtolligheid bij vliegers en daarmee tevens de discussie over de invulling van de 3e plaats in de cockpit. De BWK bleef, maar door de malaise in de luchtvaart in de 60’er jaren moesten toch 82 BWK’s de KLM verlaten.
Een belangrijke moment was de komst van de Boeing 747 in 1971 en later de DC10. De operatie kenmerkte zich door een verdere integratie van vlieger en BWK taken. De positie  van de BWK leek voor de toekomst zeker gesteld. Bij de KLM werd een nieuwe generatie Boordwerktuigkundigen opgeleid.
Met de discussie over de cockpit van de Airbus kwam aan deze zekerheid weer een einde en resulteerde uiteindelijk in het vooruitzicht dat de BWK uit de cockpit zou verdwijnen.
Daarop volgde uitvoerig overleg over hoe om te gaan met de toekomstige overtolligheid van de BWK waarvan de resultaten in artikel 19a van de CAO opgetekend zijn.
De datum van uitfasering van het laatste “BWK- vliegtuig” bij de KLM was aan vele speculaties onderhevig. Uiteindelijk gaf de malaise in 2003 de doorslag voor versnelde uitfasering en maakte de Boeiing 747-300 op 3 december 2003 zijn laatste vlucht voor de KLM.
De VKB had zijn taak als onderhandelaar over arbeidsvoorwaarden en afvloeiingregeling volbracht en werd in 2006 omgedoopt tot Vereniging van Voormalig KLM Boordwerktuigkundigen en heeft voornamelijk ten doel de belangenbehartiging en het onderhouden van een sociaal netwerk en als organisatie van de gepensioneerde BWK’s.

Het volledige artikel is, na inlog, te vinden op het tabblad "Links" .


CONTACT


info @ vvkb nl